Integrace IP kamery na webové stránky

O vzrůstající oblibě webových kamer jako součásti propagace se lze snadno přesvědčit při pohledu na některou z databází veřejně dostupných kamer. Například databáze webcams.cz, zaměřená na Českou republiku, eviduje k dnešnímu dni (červenec 2016) více než 900 kamer. S webovými kamerami se nejčastěji setkáte na stránkách propagujících turisticky zajímavá místa, města, lyžařská a sportovní střediska nebo jako součásti informací o dopravě či počasí.

Díky technologickému pokroku za poslední roky stouplo rozlišení snímků kamer z VGA (0,4 megapixelů) k typicky dvěma a více megapixelům. Častěji se také namísto obnovení snímků po minutě přechází na živý stream ve Full HD kvalitě.

Výběr vhodné IP kamery

Již při výběru IP kamery k propagačním účelům je dobré uvědomit si, že se požadavky na její parametry mohou lišit oproti kamerám k bezpečnostním účelům.

Příkladem může být schopnost kamery přepnout se do nočního (černobílého) režimu, která v případě webové kamery spíše pokazí dojem z nasvětleného města či památky. Vhodná je tedy kamera, který tento režim neobsahuje nebo jej umí vypnout. Zajímavou se v tomto případě jeví technologie Lighfinder společnosti Axis.

Při volbě obrazového rozlišení je pak třeba uvědomit si, jaký finální výstup pro web očekáváme. Při zachování snímkování v nastaveném intervalu jistě oceníte snímač o čtyřech a více megapixelech. Pokud však chcete vytvořit živý stream, měla by vám s ohledem na datové přenosy stačit kamera s HD nebo Full HD rozlišením.

Posledním z důležitých požadavků bude dokumentace a otevřenost formátů, díky níž je integrace kamery mnohem snazší. Zde jistě oceníte příkaz pro navrácení aktuálního snímku v podobě image/jpeg nebo videostream dostupný protokolem RTSP.

Integrace formou načtení snímku kamery

Abychom mohli načíst snímek na webové stránky, musíme napřed z dokumentace kamery nebo SDK zjistit příkaz pro získání aktuálního JPEG obrázku. Jak takový příkaz vypadá se můžete podívat v následujících příkladech některých výrobců:

Příklady příkazů pro získání snímku

Axis Communication
http://IP_ADRESA/axis-cgi/jpg/image.cgi
http://IP_ADRESA/jpg/1/image.jpg
Hunt Electronic
http://IP_ADRESA/GetImage.cgi
Sanyo HD Camera
http://IP_ADRESA/onejpeg.cgi

Pokud jsme z kamery schopni snímek získat, můžeme přejít na integraci do webových stránek. Další možností je funkce některých kamer v zadaném časovém intervalu odeslat snímek na FTP server se zachováním jednotného názvu (dojde k přepsání staršího snímku). V takovém případě můžeme snímek načítat spolu s webovou prezentací bez další zátěže kamery, viz. červený box dále v textu.

Obnovení rámce s obrazem

Jedná se o starší techniku, která byla oblíbena především v dobách před rozšířením javascriptu. Princip obnovení rámce býval užíván i ve starších modelech IP kamer a někteří z Vás si možná vzpomenou na stále se opakující zvukový efekt „kliknutí“, kterým bylo v Internet Exploreru doprovázeno načítání stránky.

Při tomto způsobu je do hlavičky rámce vložen řádek s parametrem refresh a časem pro automatické obnovení (uváděno v sekundách). Jelikož prohlížeče urychlují načítání obsahu tím, že některé soubory uloží do mezipaměti, musíme ukládání zakázat, jinak uvidíme stále první načtený snímek.

<meta http-equiv="refresh" content="60" />
<meta http-equiv="cache-control" content="must-revalidate, post-check=0, pre-check=0" />
<meta http-equiv="pragma" content="public" /> 
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="expires" content="-1" />

Do těla stačí nyní umístit tag <img /> s odkazem na námi načítaný snímek.

<img src="http://IP_ADRESA/GetImage.cgi" />

Celý html soubor poté formou <iframe /> rámce vložíme na cílový web.

Obnovení pouze obrazu kamery

S využitím javascriptu lze řešit dynamické obnovení vloženého obrázku bez využití rámců. Tento způsob působí profesionálnějším dojmem, jelikož eliminuje nevýhody předchozího řešení a usnadňuje stylování celého webu pro responsivní design. Návštěvníkovi je navíc zobrazen vždy až kompletně načtený snímek.

Pro zjednodušení zápisu je využita knihovna jQuery. Do hlavičky webu umístíme javascriptový kód, který v přednastaveném intervalu (uváděno v milisekundách) načte aktuální snímek u prvku s třídou kamera.

setInterval(function() {
 $('img.kamera').attr('src', $('img.kamera').data('refresh')+'?'+new Date().getTime());
}, 60000);

Díky jQuery lze snadno obnovit i větší množství zdrojů na jedné stránce.

setInterval(function() {
 $('img.kamera').each(function() {
  $(this).attr('src', $(this).data('refresh')+'?'+new Date().getTime());
 })
}, 60000);

V těle webových stránek je opět umístěn prvek <img /> s třídou kamera a tagem data-refresh, který odkazuje na originální url pro načtení snímku.

<img class="kamera" src="http://IP_ADRESA/GetImage.cgi" data-refresh="http://IP_ADRESA/GetImage.cgi" />

IP kamery mají značně omezen počet připojení, která mohou současně obsloužit. Ačkoli je po načtení snímku požadavek ukončen a lze tak při obnovení každou minutu odbavit řádově desítky až několik stovek uživatelů, vhodnější je snímek z kamery odesílat na FTP webhostingu, nebo k jeho stažení na webhosting využívat dávkovou úlohu. Další z možností je také PHP skript pro image-on-demand.

PHP skript pro image-on-demand

Úkolem PHP skritu je řešit zátěž nadměrným odesíláním požadavků na navrácení aktuálního snímku. Kamera není při vysoké návštěvnosti webu zatěžována požadavky na nový snímek. Ten je z kamery stažen pouze po vypršení platnosti a návštěvníkům načten přímo z webhostingu. Adresa kamery navíc zůstává návštěvníkům skryta a nevyžaduje povolení anonymního přístupu.

// soubor image.php

$address = '192.168.1.200'; // IP adresa kamery
$port   = '80';      // webový port kamery
$user   = 'admin';     // uživatelský účet
$pass   = 'admin';     // uživatelské heslo
$snapshot = 'GetImage.cgi'; // cesta k snímku za lomítkem (snapshot)
$ttl   = '60';      // čas uchování snímku na serveru v sekundách
$temp   = './temp/';    // název složky na serveru s právem zápisu

$remote  = 'http://'.$user.':'.$pass.'@'.$address.':'.$port.'/'.$snapshot;
$local  = $temp.pathinfo($remote, PATHINFO_FILENAME).'.jpg';

if((filemtime($local) + $ttl) < time()) {
 @file_put_contents($local, file_get_contents($remote));
}

header('Content-Type: image/jpeg');
header('Content-Length: '.filesize($local));
fpassthru(fopen($local, 'rb'));
exit;

Přihlášení na kameru uživatelským jménem a heslem funguje v případě, kdy kamera užívá ověření prostřednictvím basic access authentication.

Pro správnou funkci skriptu musí mít webhosting povolenu direktivu allow_url_fopen.

V těle webových stránek namísto URL adresy kamery voláme skript image.php

<img class="kamera" src="./image.php" data-refresh="./image.php" />

Na cestě k živému vysílání

Ve snaze přiblížit se živému vysílání si lze všimnout dvojice dalších řešení zaměřených na okamžité obnovení obrazu z kamery. Ačkoli bych vám ani jedno z těchto řešení nedoporučil, pro úplnost je zde uvádím.

Generování Motion JPEG z kamery

Tento způsob integrace spočívá v tom, že jako zdroj obrázku <img /> uvedete skript kamery generující MJPEG sérii snímků. V tomto případě ukázka skriptu na kameře Hunt Electronic.

<img src="http://IP_ADRESA/GetData.cgi?CH=1" />

Úskalím řešení je však špatná podpora v Internet Exploreru a některých dalších prohlížečích na mobilních platformách. MJPEG zároveň generuje nezanedbatelné množství dat a při větší návštěvnosti rychle zatíží celou kameru.

Obnovení snímku po dokončení načítání

Integrace je obdobná jako v případě obnovení snímku kamery. Spouštěcí událostí zde však není časový interval, ale dokončení načítání předchozího snímku.

$('img.kamera').load(function() {
 $(this).attr('src', $(this).data('refresh')+'?'+new Date().getTime());
});
<img class="kamera" src="http://IP_ADRESA/GetImage.cgi" data-refresh="http://IP_ADRESA/GetImage.cgi" />

Ačkoli je v tomto případě Internet Explorer plně kompatibilní, stále zůstává nevýhoda vysoké zátěže na kameru při větší návštěvnosti. V některých prohlížečích se lze navíc setkal s efektem blikajícího obrazu, který sledování výrazně znepříjemní.

Integrace formou živého přenosu (live stream)

Běžné streaming servery

Spolu se vzrůstající rychlostí internetového připojení stoupá obliba streamování videa v reálném čase. IP kamery však neumožňují přímé vysílání video streamu na webové stránky bez nutnosti instalovat doplňky výrobce. K tomu účelu slouží mediální streaming-server, který z kamery stahuje vysílané video a zajišťuje jeho kompresi do formátu pro webové prohlížeče počítačů a mobilních zařízení.

Výhodou streaming-serveru je snížení datové zátěže na kameru, jelikož stahuje pouze jeden stream a distribuci obrazu k návštěvníkům webu zajišťuje následně sám. Při dobré konfiguraci se na kameru navíc nepřipojuje, pokud obraz nikdo nesleduje.

Nevýhodu řešení však představují vysoké provozní náklady. Ceny u nás nabízených služeb se pohybují od jednoho do dvaceti tisíc korun měsíčně v závislosti na množství současně připojených diváků (listopad 2014).

Některé služby, jako například IPCamLive.com, nabízí pro méně náročné aplikace účty zdarma. V tomto případě za cenu snížené kvality, omezení na počet 100 sledujících a absence oficiálního způsobu pro vložení přehrávače na váš web.

Živé přenosy YouTube Live

Velkou novinkou konce roku 2015 je pak zpřístupnění živého vysílání na serverech služby YouTube od Googlu. K tomuto řešení vystačíte s IP kamerou, malým Raspberry Pi a libovolnou linuxovou edicí. Případně s již existujícím Linux/Windows serverem.

K odesílání dat je využita multiplatformní aplikace ffmpeg. Před nastavením skriptu musíte mít vytvořen uživatelský účet YouTube a nastaveno živé vysílání, v němž zároveň získáte klíč identifikující váš stream.

#! /bin/bash
# nastavení živého vysílání na https://www.youtube.com/live_dashboard

rtsp_stream='rtsp://192.168.1.200:554/rtsp1' # Adresa URL RTSP streamu z kamery
youtube_url='rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2' # Adresa URL serveru YouTube
youtube_key='*******************'       # Název streamu / klíč YouTube

ffmpeg -f lavfi -i anullsrc -rtsp_transport tcp -i $rtsp_stream -tune zerolatency -vcodec libx264 -c:v copy -c:a aac -strict experimental -f flv $youtube_url/$youtube_key

Po dokončení je již pouze na Vás, zda živé vysílání zpřístupníte jako vyhledatelné na YouTube, nebo jej ponecháte neveřejné a přehrávač vložíte na vlastní web.

Obdobným způsobem lze video odesílat i na další servery podporující živé RTMP přenosy.

Internetová televize s Axis a CamStreamer

Propracovaný a technicky nejméně náročný způsob živého vysílání z IP kamery nabízí společnost NetRex s doplňkem CamStreamer pro kamery Axis Communications.

Za jednorázový licenční poplatek 199 € (přibližně 5 400 CZK; červenec 2016) získáte možnost přímého streamování videa z kamery na většinu nejznámějších služeb. V seznamu podporovaných serverů naleznete YouTube, Facebook, Dailymotion, DaCast, uStream.tv, Twitch.tv, Wowza, Adobe Media Server a možnost vlastní konfigurace RTMP klienta. Žádné programování nebo skriptování.

Ve srovnání s hostovanými službami pro online přenos se vám náklady na licenci rychle vrátí. Zároveň získáte hotové řešení k okamžitému nasazení a odpadá potřeba jakéhokoli dalšího počítače. Pokud však již máte IP kameru jiného výrobce nebo výrazně starší model, budete odkázáni na některé z předchozích řešení.

Za zmínku jistě stojí, že tuto platformu užívá také internetová televize Slow TV na webu Playtvak.cz.

Závěrem

Představil jsem vám některé z možností integrace IP kamery na webové stránky nebo YouTube a Facebookový profil. Volbu nejpřínosnější metody ponechám na vašem uvážení a požadavcích konkrétního projektu. Pokud pracujete s trvalým datovým tokem (živým streamem) nebo archivací snímků, může vám při návrhu pomoci služba CCTV Kalkulátor.

Některé příklady si můžete prohlédnout na webu kamery.martinkaspar.net. Zdrojové kódy jsou ke stažení zde.