Projekt CCTV Kalkulátor získal významného partnera

Na konci roku 2016 jsem zde hodnotil vývoj projektu CCTV Kalkulátor v uplynulém roce. Nyní přináším aktuální informaci o vstupu významného partnera z oblasti video dohledových systémů, který se od jara angažuje v marketingové i technické podpoře celého projektu.

Právě díky podpoře od evropského zastoupení společnosti Dahua Technology nyní připravujeme velkou aktualizaci aplikace i webových stránek, která je mimo několika technických rozšíření zaměřena především na lokalizaci do dalších jazyků.

Fakt, že do projektu vstupuje jedna z největších světových společností v oboru CCTV technologií, považuji za velké ocenění dosavadní práce. Nic z toho by však nedávalo smysl bez odborných uživatelů aplikace, kteří denně provedou téměř tisíc nových výpočtů a dlouhodobě pozitivně hodnotí aplikaci v obchodě Google Play.

Vám i novému partnerovi patří velké poděkování za podporu a zpětnou vazbu k dalšímu rozvoji projektu.